/Zastosowanie cieczy w hydraulice

Zastosowanie cieczy w hydraulice

Hydraulika bierze swoją nazwę od greckiego hydros (gr.), czyli ciecz. Większość osób kojarzy hydraulikę wyłącznie z domową armaturę, jednakże ten termin ma znacznie szersze znaczenie niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

1. Zasada działania siłownika hydraulicznego

2. Medium hydrauliczne

3. Zastosowanie silników hydraulicznych w praktyce

Ad.1 Siłownik hydrauliczny jest rodzajem silnika hydrostatycznego, w którym dynamiczne zmiany energii potencjalnej cieczy na energię mechaniczną pozwalają na generowanie określonej pracy i tym samym na praktyczne zastosowanie tego rodzaju elementów w mechanice i nie tylko. Zgodnie z zasadami hydromechaniki, ciecz nieściśliwa stanowić może swoisty nośnik energii mechanicznej, który oddziałuje na kolejne elementy mechaniczne i generując tym samym ruch. Olej hydrauliczny jest cieczą nieściśliwą i nie zmienia swojej objętości pod wpływem działania przyłożonego ciśnienia. Przez to dochodzi do rozłożenia ciśnienia w cieczy w równomiernym stopniu, zgodnie z prawem Pascala. Dzięki temu wtłaczany słup oleju pod wysokim ciśnieniem może wywołać ruch tłoka, membrany, czy innych elementów i stanowić swoistą przekładnię energii, która cechuje się wysoką sprawnością. Stopień zmiany ciśnienia cieczy wynika z ilością energii wykorzystanej do jej sprężenia, co tym samym sprawia, że układ ten przenosić może energię na elementy nie-hydrauliczne.

Ad.2 Podstawowym warunkiem, aby ciecz mogła być wykorzystana jako medium hydrauliczne jest oczywiście jej nieściśliwość. Cecha ta była opisana powyżej. Powszechnie stosowanym środkiem są różnego rodzaju oleje. W pierwotnym zastosowaniu były oleje mineralne, jednakże są one stopniowo wypierane przez oleje syntetyczne lub wzbogacane. Zaletą wykorzystania oleju jako medium jest jednoczasowe smarowanie elementów mechanicznych narażonych na tarcie dynamiczne. Istotnymi elementami cechującymi olej hydrauliczny jest na pewno lepkość, a konkretniej zmiana lepkości w stosunku do temperatury. W określonych warunkach pracy trzeba także zwracać uwagę na temperaturę zapłonu i inne parametry hydrodynamiczne.

Ad3. Silniki hydrauliczne są stosowane w wielu układach wymagających precyzyjnego przekazywania energii. Dzięki hydraulice możliwa jest redukcja rozmiarów układów przenoszących napęd, gdyż w ramach niewielkich rozmiarów układach udaje się wygenerować wysokie ciśnienia, pozwalające na skuteczne przekazywanie energii. Najbardziej spektakularnym zastosowaniem są oczywiście widziane przez wszystkich łyżki koparek, dźwigów. Powszechnie elementy hydrauliczne są obecne w układach hamulcowych czy takich elementach jak siłowniki sterujące kierunkiem lotu samolotu i wielu innych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tu – olej hydrauliczny.